GLOBAL TAX SERVICES
ul. Kętrzyńskiego 25/3, 80-376 Gdańsk
tel. 58 305 36 46, fax 58 305 26 03, email: info@zwrot-podatku-vat.pl


Informacje o zwrocie VAT

Kiedy przysługuje zwrot VAT polskim podatnikom VAT?

Podatnicy VAT, którzy nie mają siedziby w danym państwie członkowskim UE lub Europy, mogą odzyskać podatek VAT, zawarty w cenie nabywanych w tym kraju towarów i usług lub zapłacony VAT w związku z importem towarów, jeżeli taki VAT został za naliczony. Zwrot VAT z krajów UE lub Europy przysługuje, jeżeli te towary i usługi zostały wykorzystane do wykonania czynności, z tytułu których przysługuje prawo do odliczenia VAT na terytorium Polski.

Zwrot przysługuje tylko podatnikom VAT, którzy nie korzystali ze zwolnienia podmiotowego oraz nie dokonują wyłącznie czynności zwolnionych z VAT.

Z jakich krajów polskie firmy mogą odzyskać podatek VAT?

Zwrot VAT jest możliwy, ze wszystkich krajów UE i niektórych krajów Europy. Oprócz zwrotu VAT z krajów UE, obsługujemy zwrot VAT z Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Macedonii. Więcej informacji ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ ZWROT VAT.

W jakim terminie należy składać wnioski o zwrot VAT?

Wnioski o zwrot VAT, mogą być składane za okresy roczne, kwartalne a w niektórych okolicznościach, za okresy krótsze niż kwartał. Niektóre kraje spoza UE stosują inne okresy, za które można ubiegać się o zwrot VAT. Ostateczny termin składania wniosków z krajów UE, upływa dnia 30 września roku następującego po roku, którego zwrot dotyczy a dla krajów zwrotu VAT spoza UE, dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego zwrot dotyczy.

Jeżeli wnioski o zwrot VAT nie wpłyną do określonego terminu, możliwość zwrotu VAT za te okresy, przepada bezpowrotnie.

Jaka jest minimalna kwota VAT zgłaszana do refundacji?

Suma VAT zgłaszana do refundacji z krajów UE za okresy roczne, musi być wyższa niż EUR 50,00 (lub równowartość w innej walucie, dla krajów spoza strefy EURO) i wyższa niż EUR 400,00 za okresy kwartalne. W krajach spoza UE, obowiązują inne progi minimalne VAT. O szczegóły prosimy pytać GLOBAL TAX SERVICES.

Jak długo trwa proces refundacji VAT?

Administracje podatkowe krajów UE, powinny wydać decyzję o zwrocie VAT w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku o zwrot VAT, a w przypadku konieczności dostarczenia do zagranicznych urzędów, dodatkowych dokumentów lub informacji, termin ten może być przedłużony do 8 miesięcy. Kraje spoza UE powinny zwrócić VAT w terminie 6 miesięcy.

W praktyce zdarza się, że niektóre kraje z UE i spoza UE, nie dotrzymują tych terminów i proces zwrotu VAT, trwa dłużej.

Jakie dokumenty są konieczne do zwrotu VAT?

Podstawowymi dokumentami koniecznymi do sporządzenia wniosków o zwrot VAT, są zagraniczne faktury za nabyte towary i usługi. W niektórych krajach refundacja VAT, jest również możliwa na podstawie paragonów fiskalnych. Wnioski o zwrot VAT z krajów UE, muszą zawierać skany faktur i paragonów, jednak administracje podatkowe tych krajów, mogą zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów księgowych. Po dokonaniu refundacji VAT, oryginały dokumentów księgowych, są zwracane przez zagraniczne administracje podatkowe. Zwrot VAT z krajów spoza UE, możliwy jest wyłącznie na podstawie wniosków, zawierających oryginały faktur i paragonów. Oryginały dokumentów księgowych, są zwracane po dokonaniu refundacji.

© GLOBAL TAX SERVICES 2015
projekt i realizacja ascomi.pl